Administrator: tel. kom. 510 280 655

Konserwator: tel. kom. 501 076 769

2018 - Dokumenty Wspólnoty Mieszkaniowej Horowa Góra w Markach

- Wyniki głosowania nad uchwałami 2018

 

2017 - Dokumenty Wspólnoty Mieszkaniowej Horowa Góra w Markach

- Wyniki głosowania nad uchwałami 2017

 

2016 - Dokumenty Wspólnoty Mieszkaniowej Horowa Góra w Markach

- Podsumowanie uchwał 25.08.2016.pdf

- Sprawozdanie finansowe

- Uchwała nr 1 WHG 2016

- Uchwała nr 2 WHG 2016

- Uchwała nr 3 WHG 2016

- Uchwała nr 4 WHG 2016

- Uchwała nr 5 WHG 2016

- Uchwała nr 5 WHG 2016 uzasadnienie

- Zestawienie obrotów i sald zał. 1 do uchwały 1 WHG 2016

- Zestawienie obrotów i sald zał. 1 c.d. do uchwały 1 WHG 2016

- Zestawienie obrotów i sald zał. nr 2 do uchwały 1 WHG 2016

- Plan Gospodarczy załącznik do uchwały 4 WHG 2016

- Tabela opłat załącznik nr 2 do uchwały 4 WHG 2016

 

2014 - Materiały na Zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Horowa Góra w Markach stosownie do przepisu art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.), zwołuje na dzień 22.03.2014 r. godz. 10.00 Zebranie Ogółu Właścicieli, które odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Duża 3.

- Porządek obrad

- Pełnomocnictwo

- Materiały na zebranie cz.1

- Materiały na zebranie cz.2

- Materiały na zebranie cz.3

- Materiały na zebranie cz.4

- Materiały na zebranie cz.5

- Sprawozdanie Zarządu oraz prawne

- Zestawienie obrotów i sald konta 2012

- Zestawienie obrotów i sald konta 2013

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

 

2013 - Zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej

- Materiały do podjętych uchwał cz.1

- Materiały do podjętych uchwał cz.2

- Materiały do podjętych uchwał cz.3

 

2012 - Zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej

- Uchwała Nr 1/WHG/2012, 2/WHG/2012, 3/WHG/2012

- Uchwała Nr 4/WHG/2012, 5/WHG/2012, 6/WHG/2012

- Uchwała Nr 8/WHG/2012, 9/WHG/2012

 

2011 - Zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej

-

2010 - Zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej

-

2009 - Zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej

12.06.2009 - Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej "Horowa Góra" w Markach, stosownie do zapisów art. 23 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903), powiadamia Właścicieli lokali o treści uchwał podjętych w wyniku głosowania mieszanego tzn. częściowo na zebraniu, które odbyło się 18 kwietnia 2009 r., częściowo w trybie indywidualnego zbierania głosów przez Zarząd Wspólnoty, które zakończono 02 czerwca 2009 r.

 

W wyniku głosowania podjęto uchwały od 1/WHG/2009 do 7/WHG/2009 i od 9/WHG/2009 do 13/WHG/2009. Projekty uchwał 8a/WHG/2009 i 8b/WHG/2009 nie uzyskały wymaganej liczby udziałów w skutek czego nie zostały podjęte.

W załączeniu:
- Protokół z zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej "Horowa Góra" w Markach;
- Sprawozdanie z działalności Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej "Horowa Góra w Markach za 2008 r.;
- Treść uchwał podejmowanych przez członków Wspólnoty Mieszkaniowej z wynikami głosowania.

 

2008 - Zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej

21.05.2008 - Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Horowa Góra w Markach powiadamia właścicieli lokali o treści uchwał podjętych w wyniku głosowania mieszanego. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Horowa Góra w Markach zwraca się do wszystkich mieszkańców osiedla o zapoznanie się z Regulaminem porządku w osiedlu (załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/WHG/2008) i stosowanie się do jego postanowień.

Powiadomienie,
Uchwała Nr 1/WHG/2008,
Uchwała Nr 2/WHG/2008,
Uchwała Nr 3/WHG/2008,
Uchwała Nr 4/WHG/2008,
Uchwała Nr 5/WHG/2008,
Uchwała Nr 6/WHG/2008,
Uchwała Nr 7/WHG/2008,

 

2007 - Zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej

Protokół z zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej Horowa Góra z dnia 27.10.2007
Uchwała nr 1/2007 z dnia 21.12.2007
Uchwała nr 2/2007 z dnia 21.12.2007
Ogłoszenie administratora osiedla o wynikach głosowania nad uchwałami nr 1, 2, 3/2007

Naprawmy To!

Naprawmy to

Budżet Obywatelski

Budżet obywatelski

Grupa Marki 2020

Grupa Marki 2020