Administrator: tel. kom. 510 280 655

Konserwator: tel. kom. 501 076 769

 

opublikowano: 08.05.2019 r.

Zasady wjazdu i parkowania pojazdów na Osiedlu Horowa Góra

Czytaj więcej...

 

opublikowano: 05.05.2016 r.

Wyciąg z zakresu obowiązków pracownika dozoru

OBOWIĄZKI GŁÓWNE
• Pracownicy dozoru są zobowiązani do podejmowania podczas pełnienia służby działań w celu zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przed:
• działaniami przestępczymi tj.: kradzieżą, rabunkiem, zniszczeniem i uszkodzeniem,
• szkodami i następstwami wynikłymi z awarii technicznych i usterek,
• rozprzestrzenianiem się szkód i niebezpieczeństw,
• zakłóceniami porządku w częściach wspólnych budynku...

Czytaj więcej...

 

opublikowano: 17.01.2014 r.

Wodociąg Marecki zwraca uwagę mieszkańcom osiedla Horowa Góra na niewłaściwe korzystanie z kanalizacji sanitarnej. Ilość awarii pomp w ostatnich tygodniach wzrosła dramatycznie. Zdarza się, że czasami dwukrotnie w ciągu doby Wodociąg Marecki musi wyjmować i demontować pompy z powodu zablokowania wirnika przez materiały włókniste.

Sieć kanalizacyjna jest zaprojektowana tak, by przyjmować ścieki z naszych domów, nieczystości sanitarne i papier toaletowy. Śmieci wrzucone do toalety, mogą zapchać nie tylko sedes, ale również wewnętrzną kanalizację budynku i stać się przyczyną poważnej awarii.

ZABRONIONE JEST WRZUCANIE DO SEDESU:

  • włosów, nawilżanych chusteczek, materiałów opatrunkowych, rajstop oraz innych części garderoby, które łączą się w sploty, uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków
  • ręczników papierowych, szmat, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę
  • igieł, które zalegają w kanałach stanowiąc niewidoczne niebezpieczeństwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej. Mogą przebić rękawice i boleśnie ukłuć, powodując ryzyko zakażenia np. wirusem HIV czy żółtaczką
  • niedopałków papierosów, lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości. Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni
  • materiałów budowlanych, które opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory
  • tłuszczów i olejów, które tężejąc w rurach zmniejszają ich średnice i przyśpieszają konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku

 

Informujemy, że taki stan rzeczy generuje niepotrzebne koszty dla Wspólnoty i jej Mieszkańców.

  

Naprawmy To!

Naprawmy to

Budżet Obywatelski

Budżet obywatelski

Grupa Marki 2020

Grupa Marki 2020