Administrator: tel. kom. 510 280 655

Konserwator: tel. kom. 501 076 769

OBOWIĄZKI GŁÓWNE
• Pracownicy dozoru są zobowiązani do podejmowania podczas pełnienia służby działań w celu zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przed:
• działaniami przestępczymi tj.: kradzieżą, rabunkiem, zniszczeniem i uszkodzeniem,
• szkodami i następstwami wynikłymi z awarii technicznych i usterek,
• rozprzestrzenianiem się szkód i niebezpieczeństw,
• zakłóceniami porządku w częściach wspólnych budynku...

Czytaj więcej...

Naprawmy To!

Naprawmy to

Budżet Obywatelski

Budżet obywatelski

Grupa Marki 2020

Grupa Marki 2020