Administrator: tel. kom. 510 280 655

Konserwator: tel. kom. 501 076 769

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „Horowa Góra” w Markach stosownie do przepisu art. 30 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.), zwołuje na dzień 22.03.2014 r. godz. 10.00 Zebranie Ogółu Właścicieli, które odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (ul. Duża 3).

 

Materiały na Zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej

- Porządek obrad

- Pełnomocnictwo

- Materiały na zebranie cz.1

- Materiały na zebranie cz.2

- Materiały na zebranie cz.3

- Materiały na zebranie cz.4

- Materiały na zebranie cz.5

- Sprawozdanie Zarządu oraz prawne

- Zestawienie obrotów i sald konta 2012

- Zestawienie obrotów i sald konta 2013

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

 

W głosowaniu za Właściciela lokalu może głosować jego pełnomocnik na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszego Zawiadomienia.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie Porządku Obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego za lata 2012 i 2013 dyskusja oraz głosowanie uchwały nr 1/WHG/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za lata 2012 i 2013.
 6. Głosowanie uchwały nr 2/WHG/201 w sprawie przekazania środków finansowych zgromadzonych na koszty remontów do dnia 31.12.2013 r. na powiększenie zaliczek na koszty remontów w roku 2014.
 7. Głosowanie uchwały nr 3/WHG/2014 w sprawie wyniku finansowego za lata 2012 i 2013.
 8. Głosowanie uchwały nr 4/WHG/2014 w sprawie uchwalenia rocznego Planu Gospodarczego, ustalenia wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną na 2014 r.
 9. Głosowanie uchwał nr 5/5a/5b/WHG/2014 w sprawie zmian składu zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej „Horowa Góra”.
 10. Głosowanie uchwały nr 6/WHG/2014 w sprawie przyjęcia Statutu Wspólnoty Mieszkaniowej „Horowa Góra” w Markach.
 11. Głosowanie uchwały nr 7/WHG/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie prac remontowych balkonów ze środków zgromadzonych na koszty remontów.
 12. Głosowanie uchwały nr 8/WHG/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wymianę oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie energooszczędne w częściach wspólnych nieruchomości.
 13. Głosowanie uchwały nr 9/WHG/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części wspólnych nieruchomości w celu umieszczania reklam, szyldów i banerów.
 14. Głosowanie uchwały nr 10/WHG/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie wózkarni lub/i schowka na potrzeby wspólnoty.
 15. Głosowanie uchwały nr 11/WHG/2014 w sprawie wyrażenia zgody na głosowanie uchwał w formie elektronicznej.
 16. Głosowanie uchwały nr 12/WHG/2014 wyrażenia zgody na segregowanie odpadów stałych.
 17. Głosowanie uchwały nr 13/WHG/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie boiska dla dzieci starszych i młodzieży.
 18. Głosowanie uchwały nr 14/WHG/2014 w sprawie akceptacji porozumień zawartych przez Zarząd Wspólnoty z właścicielami wózkarni i schowków.
 19. Głosowanie uchwały nr 15/WHG/2014 w sprawie upoważnienia Zarządu Wspólnoty do podjęcia dalszych działań prawnych w celu ustalenia prawidłowego stanu prawnego pomieszczeń gospodarczych typu wózkarnie, schowki położonych na terenie wspólnoty w świetle zaświadczenia Starosty Wołomińskiego z dnia 19.11.2013 r.
 20. Zamknięcie obrad.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

 

opublikowano: 11.03.2014 r.

Naprawmy To!

Naprawmy to

Budżet Obywatelski

Budżet obywatelski

Grupa Marki 2020

Grupa Marki 2020