Administrator: tel. kom. 510 280 655

Konserwator: tel. kom. 501 076 769

"Wodociąg Marecki zwraca uwagę mieszkańcom osiedla Horowa Góra na niewłaściwe korzystanie z kanalizacji sanitarnej. Ilość awarii pomp w ostatnich tygodniach wzrosła dramatycznie. Zdarza się, że czasami dwukrotnie w ciągu doby musimy wyjmować i demontować pompy z powodu zablokowania wirnika przez materiały włókniste...

W ściekach znajdujemy szmaty, mopy, pieluchy i szczególnie groźne „biodegradowalne” mokre chusteczki jednorazowe. Te chusteczki nie rozpuszczają się. W załączeniu przesyłam dokumentację fotograficzną. Zdjęcie 98 było zrobione 9 stycznia br. o godzinie 11, a zdjęcie 105 tego samego dnia o godz. 22. Nawet w czasie pisania tego listu otrzymałem informację SMS o awarii pompy 2, a chwilę potem awarii pompy 1. Proszę zaapelować do mieszkańców o przestrzeganie zasad korzystania z kanalizacji zawartych w umowie z wodociągiem i poinstruować ich czego nie wolno wrzucać do sedesu.

Oddzielną sprawą był stan zanieczyszczenia kanałów na terenie osiedla gruzem, kawałkami asfaltu, kostki brukowej czy innymi przedmiotami. Wielkość niektórych przedmiotów wskazuje na to, że zostały one wprowadzone do studzienek jeszcze w trakcie budowy dróg wewnętrznych. Eksploatowanie kanalizacji w takim stanie jest niedopuszczalne i niebezpieczne. Zmuszeni byliśmy wyczyścić 76 mb. kanału DN300, 26 mb. kanału DN 250, 80 mb. kanału DN 200  za co zgodnie z § 12 umowy obciążymy Państwa po otrzymaniu faktury z firmy Stankan, która świadczy nam usługi czyszczenia kanalizacji na podstawie  umowy 24/WM/2013."

Informujemy, że taki stan rzeczy generuje niepotrzebne koszty dla Wspólnoty i jej Mieszkańców.

Administracja Osiedla

Naprawmy To!

Naprawmy to

Budżet Obywatelski

Budżet obywatelski

Grupa Marki 2020

Grupa Marki 2020