Administrator: tel. kom. 510 280 655

Konserwator: tel. kom. 501 076 769

Z dniem 1 lipca przy ul. Dużej zostanie uruchomiony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jego stworzenie jest jednym z wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tzw. ustawy "śmieciowej". Każdy mieszkaniec miasta będzie mógł dostarczyć do PSZOKu wszystkie selektywnie zebrane odpady komunalne, a także odpady zielone, odpady wielkogabarytowe. Zostanie on zlokalizowany przy ul. Dużej w Markach. Nie będzie powodował żadnych uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich, gdyż nie będą tam zbierane zmieszane odpady komunalne.

Co będzie można dostarczać do PSZOKu?

W PSZOKu będą umiejscowione pojemniki na:

1) odpady segregowane:
a) papier i kartony,
b) butelki szklane i opakowania szklane,
c) opakowania z plastiku,
d) metale (puszki aluminiowe, czyste puszki po konserwach, drobny złom itp.)
d) opakowania wielomateriałowe (typu TETRA PAK)

2) odpady wielkogabarytowe (meble itp.)

3) elektroodpady (zużyty sprzęt RTV i AGD, akumulatory itp.)

4) odpady zielone (trawa, liście itp.)

5) chemikalia (rozpuszczalniki, farby itp.)

6) zużyte opony.

Naprawmy To!

Naprawmy to

Budżet Obywatelski

Budżet obywatelski

Grupa Marki 2020

Grupa Marki 2020